עדכון מבנה ארגוני
מספרה בבית יחס אישי טל.0507541280.או בבית 8280....
למכירה כלוב אילוף לכלב גדול. מתקפל לפלטה....

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות