למסירה מדיח משומש אבל עובד. עדיף ליצור קשר בווטסאפ/סמס...

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות